Novosti

Sastanak evropskih regulatora u Beogradu
14.09.2017.

U Beogradu se 14 i 15. septembra održava sastanak Kontakt mreže Tela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC - The Body of European Regulators for Electronic Communications).

Članovi Kontakt mreže BEREC-a na ovom skupu razmatraju aktuelna pitanja vezana za regulisanje evropskog tržišta elektronskih komunikacija, dokumenta o internet neutralnosti, analizi tržišta, razvoju mreža sledeće generacije, romingu u EU, kao i o izmenama evropskog regulatornog okvira za elektronske komunikacija. Na sastanku Kontakt mreže pripremiće se radni program BEREC-a za 2018. i Strategija za period 2018-2020.

U radu skupa učestvuju predstavnici 37 evropskih zemalja. Srbija je posmatrač od 2013. godine i ovo je prvi put da srpska regulatorna agencija RATEL bude domaćin skupa.

BEREC je osnovan 2009. godine sa ciljem nezavisne, kvalitetne regulacije evropskog tržišta elektronskih komunikacija u korist svih građana Evrope. Tri strateška cilja BEREC-a su promovisanje konkurencije i investicija, promovisanje zajedničkog unutrašnjeg tržišta i zaštita krajnjih korisnika.