Novosti

Predstavnici HAKOM-a u RATEL-u
29.08.2017.

Dr Dražen Lučić, predsednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, i Domagoj Jurjević, zamenik predsednika Vijeća, razgovarali su sa predstavnicima RATEL-a o dosadašnjoj i budućoj saradnji.

“Iako je poslednji sastanak zvanični sastanak predstavnika dve agencija održan 2014. godine, sprovode se aktivnosti na sprovođenju Tehničkog sporazuma o koordinaciji radiofrekvencijskog spektra, kao i međusobna razmena iskustava u dolenu regulacije tržišta. Nameravamo da inteziviramo saradnju, posebno u delu koordinacije radio-frekvencija, kako bismo jedni drugima olakšali posao na zadovoljstvo korisnika i operatora”, rekao je dr Vladica Tintor, direktor RATEL-a.”

Na sastanku se razgovaralo o situaciji na telekomunikacionom tržištu u ovom delu Evrope i prognozama u kom pravcu ide razvoj elektronskih komunikacija, saradnji agencija u okviru međunarodnih organizacija, iskustvima u prilogođavanju regulatornom okviru EU, pitanjima realizacije usluge univerzalnog servisa u telekomunikacijama i poštanskim uslugama. Agencije će u narednom periodu međusobnu saradnju usmeriti na koordinaciju vezanu za frekvencijske opsege digitalne televizije, uvođenje digitalnog radija, razmenu iskustava vezanih za zaštitu korisnika, mapiranje infrastrukture i razvoj širokopojasnog pristupa internetuu nerazvijenim oblastima.