Novosti

Radovi na izgradnji infrastrukture sistema za monitoring RF spektra
22.08.2017.

Povodom privođenja kraju radova na rekonstrukciji Kontrolno-mernog centra „Niš“, u prostorijama RATEL-a održan je sastanak sa predstavnicima preduzeća „Kodar inženjeringa“ koje izvodi radove na tom objektu.

Na sastanku je konstatovano da radovi teku po planiranoj dinamici. Privodi se kraju sanacija vodovodne, kanalizacione, telekomunikacione i energetske insatalacije objekta Kontrolno-mernog centra. Uređen je prilaz postojećem telekomunikacionom stubu i završava se sistem za odvođenje atmosferskih padavina. Ugovoreni rok za završetak radova u KMC „Niš“, 15. septembar, biće ispoštovan.

Uporedo se priprema investiciono-tehnička dokumentacija za četiri nove daljinski upravljane stanice na lokacijama Stanišić, Vizić, Vincaid i Vidojevica. Radovi na ovim lokacijama će otpočeti po završetku izrade projekata i ishodovanja svih potrebih dozvola. Planirano je da sve četiri lokacije budu izgrađene do kraja godine.

Dr Vladica Tintor, direktor RATEL-a, je istakao da su rekonstrukcija KMC „Niš“ i izgradnja četiri lokacije za monitorisanje radiofrekvencijskog spektra, najveći investicioni projekti u ovoj godini. Izgradnja daljinski upravljanih stanica bez ljudske posade, u ovoj i narednim godinama, doneće značajne promene u načinu monitorisanja radiofrekvencijskog spektra i povećanju efikasnosti rada.