Novosti

Nezakonito dislociranje predajnika
24.07.2017.

Stručne službe Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge konstatovale su povećan broj dislociranja radio-difuznih predajnika koji nisu odobreni od strane Agencije, što znači da se radio-frekvencije na novim lokacijama koriste bez prethodno pribavljene pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija.

Upozoravaju se svi korisnici radio-frekvencija, da Agencija neće tolerisati ovakvo ponašanje i da će u svim slučajevima u kojima utvrdi ovu vrstu nepravilnosti, preduzeti sve raspoložive mere u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.