Novosti

Niže cene u regionalnom romingu od 1. jula
30.06.2017.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) obaveštava korisnike usluge mobilne telefonije da će od sutra doći do novog snižavanja cena rominga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Maksimalne dozvoljene maloprodajne cene u romingu u ovim zemljama od 01.07.2017. godine iznose:

- Odlazni poziv (po minutu) – 0,19 EUR,

- Dolazni poziv (po minutu) – 0,05 EUR,

- SMS poruka – 0,06 EUR,

- Prenos podataka (po MB) – 0,20 EUR.

RATEL je odredio početak važenja novih maksimalnih cena rominga i njihove visine u cilju realizacije Sporazuma o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključenog 2014. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.