Novosti

Novi pun naziv RATEL-a
01.07.2014.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunkacijama naziv Agencije se menja i glasi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Adresa na koju se Agenciji dostavlja pošta je:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)
Višnjićeva 8
11000 Beograd