• Закључак о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржиста терминације позива у мобилној мрежи

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржиста терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању Извештаја о анализи малопродајног тржишта приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи малопродајног тржишта приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ