Новости

“Working group Policy“ у РАТЕЛ-у
24.05.2018.

У оквиру 11. састанка “Working group Policy” Европског комитета за поштанску регулативу која се ових дана одржава у Београду, др Владица Тинтор директор РАТЕЛ-а, примио је чланове председништва ЦЕРП-а German Vasquez-a, др Николу Трубинта, Andreas Hach-a, односно представнике Европске Комисије и ERGP-a Sarah Barraclough и Joost Callaert-a.

Разговарало се о развоју тржишта поштанских услуга у Европи и месту Србије у оквиру европских институција у области поштанског саобраћаја: CERP-u , ERGP-u, али и сарадњи са Европском комисијом.

“Policy” група данас завршава са радом.