Новости

Сарадња РАТЕЛ-а и ЕТФ-а
20.04.2017.

Проф. др Зоран Јовановић, декан ЕТФ и др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а, потисали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и Електротехничког факултета из Београда.

Циљ уговора је сарадња на научним, развојним, стручним и образовним основама у области електронских комуникација. Сарадња обухвата размену знања, обуку кадрова и студентску праксу, учешће у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима, организовање научно-стручних скупова уз коришћење постојећег потенцијала обе институције, као и друге облике сарадње који могу помоћи развоју телекомуникација у земљи.