Новости

Базa података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа
17.03.2017.

Правилником о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мрежe („Службени гласник РС", број 66/15, у даљем тексту: Правилник) предвиђено је евидентирање капацитета електронске комуникационе мреже која може бити предмет заједничког коришћења, а у форми обједињене Базе података о капацитетима.

Агенција је дана 27.06.2016. године успоставила Базу података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа. Оператори јавних електронских комуникационих мрежа су у складу са роком дефинисаним у Правилнику доставили податке о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронских комуникационих мрежа које поседују и које могу да буду предмет захтева за заједничко коришћење и приступ.

Агенција је у складу са Правилником и Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС'', бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) омогућила претраживање ових података операторима јавних електронских комуникационих мрежа који се региструју.

https://eki.ratel.rs/ratel/login.jsp


  • УПУТСТВО о приступу централизованој геореференцираној бази података електронске комуникационе инфраструктуре

    Преузмите PDF документ