Новости

Упис у Евиденцију посебних ЦЕРТ-ова
01.03.2017.

Министар трговине, туризма и телекомуникација донео је Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима. У складу са Законом о информационој безбедности овим правилником су ближе прописани услови за упис у Евиденцију. Евиденцију води Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), односно Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге која је надлежна за послове Националног ЦЕРТ-а.

Посебан центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Посебан ЦЕРТ) може да обавља послове превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у оквиру одређеног правног лица или групе правних лица, области пословања и слично. Субјекти који желе да поднесу пријаву за упис посебног ЦЕРТ-а у Евиденцију, могу то учине од 2. марта 2017. године.

  • Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

    Преузмите PDF документ

  • Пријава за упис у Евиденцију посебних ЦЕРТ-ова

    Преузмите DOCX документ