Новости

Јавна расправа
16.06.2006.

Правилник о условима за пружање услуге дистрибуције радио и телевизијских програма преко кабловске дистрибутивне мреже и садржају одобрења је постављен на јавну расправу од 15 дана. >>>линк