Новости

На страници обрасци/упутства постављени су следећи документи:
09.06.2006.

- Упутство о подношењу захтева за издавање техничке дозволе-сертификата са прописаним стандардима и нормативима ради стављања у промет тк система и средстава
- Упутство о подношењу захтева за издавање техничке дозволе-сертификата о усклађености техничких карактеристика тк мрежа, система и средстава (ТКМСС) са прописаним стандардима и нормативима
- Упутство о подношењу захтева за издавање техничке дозволе-сертификата о усклађености пројеката и пројектне документације са прописаним стандардима и нормативима за тк мреже и системе
- Упутство о подношењу захтева за издавање техничке дозволе-сертификата о усклађености изградње тк мрежа, система и средстава (ТКМСС) са прописаним стандардима и нормативима
>>>детаљније