Технички услови

 • Технички услови за симетричне каблове са више парица или четворки, намењене за широкопојасне дигиталне комуникације

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за системе беспрекидног напајања базних станица

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за исправљаче и исправљачке системе за напајање базних станица

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за инверторе и инверторске системе за напајање базних станица

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације мобилне телекомуникационе мреже

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације фиксне телекомуникационе мреже

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације кабловско дистрибутивних система

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације за Интернет мреже

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за кабловске дистрибуционе мреже, системе и средства

  Преузмите PDF документ