Упутства и обрасци за добијање дозволе за радио станицу

 • Упутство операторима за поступање по Мишљењу Министарства културе, информисања и информационог друштва

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Прилог 1

   Изјава одговорног пројектанта о поштовању законских и подзаконских аката у области заштите животне средине

   Преузмите DOC документ

  • Прилог 2

   Изјава оператора о поштовању законских и подзаконских аката приликом изградње и постављања електронске комуникационе мреже, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме

   Преузмите DOC документ

 • Упутство са елементима техничког решења у зависности од врсте радио-комуникацијске службе

  везано за Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција и Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Образац ЗПДПР-СПЛ

   Захтев за издавање привремене дозволе за коришћење радио-фреквенција страном правном лицу

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПД

   Захтев за издавање појeдиначне дозволе за коришћење радио-фреквенција

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПДВ

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за радио-станицe на ваздухоплову

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПДБ

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за радио-станицe на броду и другом пловилу

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПДКА

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за клупску аматерску радио-станицу

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПДЛА

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за личну аматерску радио-станицу

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПД-ДКП

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција дипломатско-конзуларном представништву

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПД-СПЛ

   Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција страном правном лицу

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗПДПР

   Захтев за издавање привремене дозволе за коришћење радио-фреквенција

   Преузмите DOC документ

  • Образац ЗРЛА

   Захтев за издавање радио-аматерске лиценце

   Преузмите DOC документ