Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2018. годину

  (IFN.201801.2)

  Попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2018.години

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2018. годину

  (IFN.201801.1)

  Попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2018.години

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2017. годину

  (IFN.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2016. годину

  (IFN.201703)

   

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2017. годину

  (IFN.201707)

  Попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2017.години

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2015. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упутство за попуњавање упитника

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2014. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2013. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2012. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ