Годишњи извештаји о параметрима квалитета

 
 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  (PPK-1.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи

  (PPK-2.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже

  (PPK-21.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај o параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA)

  (PPK-22.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета

  (PPK-3.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа

  (PPK-4.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја

  (PPK-5.201701)

  Преузмите PDF документ

 • Упутство за попуњавање електронских извештаја

  Преузмите PDF документ