Правилници и остала општа акта

Правилници из области телекомуникација

 • Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 104/14)

  Правилник ступа на снагу 9. октобра 2014. године

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

  („Службени гласник Републике Србије“ број 101/14)

  Правилник ступа на снагу 27.9.2014, а њговим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама („Службени гласник РС“ бр. 5/10).

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

  („Службени гласник Републике Србије“ број 34/13)

  Правилник је усклађен са Законом о буџетском систему. Након добијања сагласности од Министарства финансија и привреде објављен је 12. априла, а на на снагу је ступио 20. априла 2013. године.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 76/11)


  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

  („Службени гласник Републике Србије“ број 73/11)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Правилник о о изменама и допунама Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

   („Службени гласник Републике Србије“ број 3/14)

   Преузмите PDF документ

 • Правилник о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда

  („Службени гласник Републике Србије“ број 70/11)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о обиму и садржају основног скупа изнајмљених линија

  („Службени гласник Републике Србије“ број 70/11)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације

  21.09.2011. („Службени гласник Републике Србије“ број 67/11)

  Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Одлука о висини годишње накнаде за коришћење додељених бројева из Плана нумерације („Службени гласник РС“, бр. 16/09 и23/09).

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

  („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11)


  Преузмите PDF документ

 • Правилник о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији

  („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

  („Службени гласник Републике Србије“ број 38/11)


  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

   („Службени гласник РС“ бр. 13/14)

   Преузмите PDF документ

  • Исправка члана 8.

   („Службени гласник Републике Србије“ број 44/11)

   Преузмите PDF документ

 • Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације

  („Службени гласник Републике Србије“ број 32/11)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Упутство за попуњавање обрасца захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације

   Преузмите PDF документ