Правилници и остала општа акта

 • Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791–821/832–862 MHz

  („Службени гласник Републике Србије“ број 70/15)

  Правилник је ступио на снагу 12. августа 2015. године

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 50/15)

  Правилник ступа на снагу 17. јуна 2015.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

  („Службени гласник Републике Србије“ број 33/15)

  Правилник је објављен 2. априла 2015, а ступио је на снагу 10. априла 2015. године

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 30/15)

  Правилник је објављен 27. марта 2015, а ступио је на снагу 28. марта 2015. године

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 18/15)

  Правилник је објављен 13. фебруара 2015, а ступа на снагу 21. фебруара 2015. године

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710 – 1785/1805-1880 MHz

  („Службени гласник Републике Србије“ број 136/14)

  Правилник ступа на снагу 13. децембра 2014. године

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу

  (Службени гласник Републике Србије“ број 86/14)

  Правилник ступа на снагу 23. августа 2014. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији („Службени гласник РС“ број 55/12).

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката

  („Службени гласник РС“ број 123/12)

  На основу члана 43. став 2. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС” број 44/10), на предлог Републичке агенције за електронске комуникације, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација доноси Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката.

  Правилник ступа на снагу 5. јануара 2013. године.

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • РАТЕЛ-ов предлог Правилника о постављању електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме при изградњи пословних и стамбених зграда

   Преузмите PDF документ

 • Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији

  („Службени гласник Републике Србије“ број 55/12)

  Након доношења Одлуке о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“ број 18/12), а на основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), министар за културу, информисање и информационо друштво, на предлог Републичке агенције за електронске комуникације, у сарадњи са органом надлежним за област радиодифузије, доноси Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији.
  Правилник је ступио на снагу 9. јуна 2012. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији („Службени гласник РС“ број 12/11).

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • РАТЕЛ-ов предлог Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији

   Преузмите PDF документ

 • Правилник о начину и условима одређивања зоне електронске комуникационе инфраструктуре и припадајуће опреме, заштитне зоне и радио коридора и обавезама инвеститора радова и изградње објеката

  ("Службени гласник РС" број 16/12)

  На основу чл. 45. став 2. и 46. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10), министар културе, информисања и информационог друштва, на предлог Републичке агенције за електронске комуникације, доноси Правилник о начину и условима одређивања зоне електронске комуникационе инфраструктуре и припадајуће опреме, заштитне зоне и радио коридора и обавезама инвеститора радова и изградње објеката
  Правилник ступа на снагу 15.3.2012. године.

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • РАТЕЛ-ов предлог Правилника о начину и условима одређивања зоне електронске комуникационе инфраструктуре и припадајуће опреме, заштитне зоне и радио коридора и обавезама инвеститора радова и изградње објеката

   Преузмите PDF документ