Правилници и остала општа акта

Правилници из области поштанских услуга

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге

  ("Службени гласник Републике Србије", бр.98/17)

  Преузмите PDF документ

 • Измене техничких услова за кућне сандучиће

  („Службени гласник РС“, број 02/16)

  Измене техничких услова су ступиле на снагу 9.1.2016.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга

  ("Службени гласник Републике Србије", бр.65/2015)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о садржају и форми захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о утврђивању лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге

  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 9/11)

  Преузмите PDF документ

 • Технички услови за кућне сандучиће

  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 95/2010)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга

  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 14/2010)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга

   ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/13)

   Преузмите PDF документ

  • Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга

   (пречишћен текст, незванична верзија)

   Преузмите PDF документ