Правилници и остала општа акта

 • Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о начину вођења регистара, евиденција и база података Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и њиховом објављивању на интернет страници Агенције

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о динамици снижавања цена роминга

  Преузмите PDF документ

 • Процедура за принудну наплату накнада

  Преузмите PDF документ