• Мултилатерални оквирни споразум између администрација Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Грчке, Бивше Југословенске Републике Македоније, Мађарске, Црне Горе, Румуније, Србије, Словеније, Турске и Украјине о фреквенцијском плану за будућу дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Румуније и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Црне Горе и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Републике Македоније и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Хрватске и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Републике Србије и Мађарске

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Бугарске и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Споразум о координацији фреквенција за дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz између администрација Босне и Херцеговине и Републике Србије

  Преузмите PDF документ

 • Технички споразум изм. адм. Србије и БиХ о координацији и расподели преферентних фрек. канала за дигиталне земаљске мобилне системе у фрекв. опсезима 380-385 MHz / 390-395 MHz, Сарајево 2017.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Споразум између Администрација Хрватске, Србије и Црне Горе и Мађарске који се односи на Споразум између оператора радиокомуникационих мрежа. Печ, 21. март 2003.

  Преузмите PDF документ