• Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

  Преузмите DOCX документ

 • Пријава за упис у евиденцију посебних CERT-oва

  Преузмите DOCX документ

 • Модел Акта о безбедности ИКТ система

  Преузмите DOCX документ

 • Процедурa за упис у евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

  Преузмите PDF документ