• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге

  У складу са одредбом члана 16. став 2. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/14), РАТЕЛ је дужан да на својој интернет страници објави општи акт којим уређује поступак унутрашњег узбуњивања.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

  У складу са одредбама члана 22. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 125/12, 14/15 и 68/15), наручилац (РАТЕЛ) је дужан да на својој интернет страници објави интерни акт којим ближе уређује поступак јавне набавке.

  Преузмите PDF документ