Рател

Ratel

Јавне консултације
Тренутно су у процедури јавних консултација два нацрта подзаконских аката

Јавни позив
за пријаву лица која намеравају да користе фреквенције из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN)

РАТЕЛ-ова НОВА АДРЕСА

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева 2
11103 Београд
ПАК: 106306