Рател

Ratel

Јавне консултације
Нацрт Правилникa о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мреже

Цене роминга
Упоредни преглед цена роминга мобилних оператора на дан 22.07.2014. године

Јавни позиви
Јавни позив лицима заинтересовним за коришћење радио-фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz

Јавно надметање за РФ опсег 1800 MHz