Рател

Ratel

Јавне консултације
Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

Јавни позив
операторима да се изјасне о условима коришћења CLLтехнологије у Републици Србији

РАТЕЛ-ова НОВА АДРЕСА

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева 2
11103 Београд
ПАК: 106306