Новости

Протокол о сарадњи између Агенције за привредне регистре и РАТЕЛ-а
02.02.2018.

Директор Регулаторне агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), др Владица Тинтор и директор Агенције за привредне регистре (АПР), Звонко Обрадовић потписали су данас протокол о сарадњи ради ефикасније размене података.

У циљу потпуног коришћења свих могућности у области информационих и телекомуникационих технологија, размена података ће се обављати електронским путем, повезивањем два информациона система путем веб сервиса.

Овакав вид сарадње доприноси аутоматизацији послова које РАТЕЛ обавља у спровођењу својих надлежности и олакшава сарадњу са операторима јавних комуникационих мрежа и услуга у смислу испуњења међусобних обавеза. Сарадња представља још један допринос дигитализацији целокупне државне управе.

Сарадња између РАТЕЛ-а и АПР-а дефинисана протоколом обухвата:

1.коришћење података из регистара које АПР води у складу са законом;

2.коришћење података из информационог система РАТЕЛ-а који могу бити потребни АПР-у за обављање послова из његове надлежности;

3.обезбеђивање технолошке основе за успостављање директне комуникације, односно повезивање два информациона система у циљу остваривања размене података на основу појединачних онлајн упита путем веб сервиса или коришћењем сличних технологија, у функцији доприноса сарадњи страна потписница;

4.размену искустава, стручну помоћ, стручно усавршавање и обуке.

Посебним споразумом дефинисани су техничко-технолошки услови преузимања података путем АПР-овог веб сервиса за праћење промена и преузимање података о регистрованим правним лицима и предузетницима („PLWS“). Овај веб сервис се већ неколико година успешно користи од стране многих државних органа и институција, али и других привредних субјеката.

Размена и коришћење личних података ће се обављати у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.