Новости

Радови на изградњи инфраструктуре система за мониторинг РФ спектра
22.08.2017.

Поводом привођења крају радова на реконструкцији Контролно-мерног центра „Ниш“, у просторијама РАТЕЛ-а одржан је састанак са представницима предузећа „Кодар инжењеринга“ које изводи радове на том објекту.

На састанку је констатовано да радови теку по планираној динамици. Приводи се крају санација водоводне, канализационе, телекомуникационе и енергетске инсаталације објекта Контролно-мерног центра. Уређен је прилаз постојећем телекомуникационом стубу и завршава се систем за одвођење атмосферских падавина. Уговорени рок за завршетак радова у КМЦ „Ниш“, 15. септембар, биће испоштован.

Упоредо се припрема инвестиционо-техничка документација за четири нове даљински управљане станице на локацијама Станишић, Визић, Винцаид и Видојевица. Радови на овим локацијама ће отпочети по завршетку израде пројеката и исходовања свих потребих дозвола. Планирано је да све четири локације буду изграђене до краја године.

Др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а, је истакао да су реконструкција КМЦ „Ниш“ и изградња четири локације за мониторисање радиофреквенцијског спектра, највећи инвестициони пројекти у овој години. Изградња даљински управљаних станица без људске посаде, у овој и наредним годинама, донеће значајне промене у начину мониторисања радиофреквенцијског спектра и повећању ефикасности рада.