Новости

Представници РАТЕЛ-а у обиласку регионалних кабловских оператора
17.05.2017.

„У Србији су регистрована 83 оператора која се баве дистрибуцијом медијског садржаја, док 1,66 милиона корисника користи њихове услуге, према подацима РАТЕЛ-а из првог квартала 2017. године. Можемо рећи да две трећине домаћинстава користи услуге кабловске телевизије. Велики број оператора који су регистровани код РАТЕЛ-а, пружа упоредо услуге дистрибуције медијских садржаја, приступу интернету и фиксну телефонију“, рекао је др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а, приликом посете САТ-ТРАКТ-у, регионалном кабловском оператору из Бачке Тополе. Он је додао да му је изразито драго да један регионални оператор учествује у тржишној утакмицу за коју се може рећи да се одиграва на глобалном нивоу.

„Ми смо један од ретких оператора који развијају оптичке мреже по селима у Војводини. Већини оператора је то неисплативо у финансијском смислу, јер је постављање мрежа скупље него у граду. Код нас има села различитих величина од 150 до 5000 становника. Без државних субвенција, они ће остати на маргини технолошког и сваког другог развоја. Додатни проблем ствара нелојална и нерегистрована конкуренција, која користи погранична подручја за дистрибуцију медијских садржаја две суседне земље“, истакли су представници САТ-ТРАКТ-а .

РАТЕЛ ће у домену своје регулаторне, надзорне и административне делатности, контролисати рад свих оператора у интересу корисника и општег развоја свих подручја у Србији, али и од њих и очекивати даља улагање у развој електронских комуникација - од технолошког, па све до улагања у подизање свести корисника о њиховим правима и обавезама.