Новости

Округли сто Друштва за информатику Србије
29.03.2017.

„Суштинска сарадња у области инфромационе безбедности мора да заснива на поверењу, без чега не би било размене информација, нити воље да се заједнички ради на разрешавању безбедносних инцидената. Имајући жељу да изгради добре односе са свим институцијама и организацијама и своју улогу у подизању свести о информационој безбедности, РАТЕЛ кроз израду модела помаже свим заинтересованим субјектима да припреме акт о безбедности ИКТ система“, рекао је др Владица Тинтор директор РАТЕЛ -а на округлом столу “Акт о безбедности - Закон о информационој безбедности” Друштва за информатику Србије.

Тинтор је истакао да је жеља РАТЕЛ-а да помогне свим операторима ИКТ система одпосебног значаја да на најлакши начин уреде мере заштите својих система. Заузврат РАТЕЛ очекује конструктивне коментаре и сугестије, како би се модел акта унапредио, чиме бисмо дошли до квалитетнијег текста у наредном периоду.

На основу обавезе прописане Законом, РАТЕЛ је у процесу формирања посебне организационе јединице која ће обављати функцију Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), који ће обављати послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима на националном нивоу

Имајући у виду да је Закон о информационој безбедности обавезао операторе ИКТ система од посебног значаја да донесу акт о безбедности ИКТ система и предузму одговарајуће мере заштите, РАТЕЛ је припремио модел акта о безбедности ИКТ система, који све институције и организације могу да користе и прилагоде својим потребама.

Модел акта је представљен на округлом столу одржаном у хотелу Jump Inn 28. марта. На скупу су говорили представници Министарства за трговину туризам и телекомуникације, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, независни ИКТ консултанти, као и гости из великог броја јавних инстутуција.