Новости

Неовлашћено коришћење радио-фреквенцијског спектра
04.06.2013.

Списак ФМ и ТВ радио станица неовлашћених корисника радио-фреквенцијског спектра, ажуриран 04.06.2013:

Редни број

Идентификација, место

Фреквенција (MHz) / Канал (К)

1.

Радио Култ, Пожаревац

102,7

2.

Интернет Радио Руски Крстур

96,9

3.

Радио Гром, Зрењанин

99,8

4.

Радио Рез, Зрењанин

106,3

5.

Радио Ваки, Земун

103,7

6.

КТВ, Зрењанин

32. К

7.

Радио Ашкали, Нови Сад

98,2

8.

Радио Грмеч, Нови Сад

96,9

9.

Радио Зец, Нови Сад

104,8

10.

Радио Антена, Нови Сад

104,2

11.

Радио Guess, Нови Сад

105,6

12.

Радио ИКС, Нови Сад

93,8

13.

Радио Српска Крајина, Нови Сад

99,1

14.

Радио без идентификације, Ф.Гора

102,9

15.

Радио без идентификације, Ф.Гора

102,2

16.

Радио без идентификације, Ф.Гора

103,5

17.

Радио 90, Хајдуково

93,6

18.

Радоп Д-65, Дероње

100,5

19.

Радио Сутон, Кула

91,7

20.

Радио Падина, Падина

88,4

21.

Радио Ибис, Меленци

96,7

22.

Радио Фантом, Меленци

106,6

23.

Радио Минић, Куршумлија

92,8

24.

Радио Минић, Куршумлија

95,0

25.

Бошњачка ТВ, Нови Пазар

31. К

26.

Радио Енигма, Пријепоље

104,3

27.

Радио Завичај Плус, Краљево

104,7

28.

Радио Младост, Апатин

101,0

29.

Радио Зене, Чантавир

90,9

30.

ТВ Дуга, Трговиште

27.К

31.

ТВ Јерина, Смедерево

30. К

32.

Радио Сремчица, Сремчица

87,9

33.

Радио Јесењин, Нови Сад

104,5

34.

Радио Пионир, Младеновац

95,6

35.

Радио Скај, Врање

107,5

Радио Балкан реемитује програм радија Фокус

1.

Пожаревац

91,6

2.

Врање

105,6

3.

Крушевац

94,7

4.

Вршац

93,0

5.

Суботица

107,1

6.

Београд

97,9

7.

Ваљево

106,6

8.

Цер

101,1

9.

Зајечар

95,5

10.

Зрењанин

88,7

11.

Селичевица

104,1

12.

Нови Пазар

96,7

13.

Поповица

107,0