Републичка агенција за електронске комуникације подсећа кориснике на важност заштите од рачунарских вируса. Већина корисника услуге приступа Интернету је упозната са потребом да заштити свој рачунар од вируса којима се може заразити преко електронске поште, преузимањем садржаја са одређених Интернет страница (download) или преносом датотека са неког другог рачунара или медија. Заштита се обезбеђује инсталирањем одговарајућих антивирусних софтвера, који се могу пронаћи на Интернету. Ови софтвери могу да буду и бесплатни, а најважније је да се редовно ажурирају (update), односно да се инсталирају најновије верзије софтвера које су доступне, како би заштита била што поузданија.

Инсталирањем антивирусних програма обезбеђује се заштита података на рачунару и спречава се могућност злоупотребе од стране других лица. Уколико је рачунар заражен, злонамерни корисник Интернета може да користи тај рачунар за слање нежељене електронске поште (spam) другим лицима, а да власник рачунара тога не буде свестан. Групе рачунара који су заражени и са којих се шаље нежељена пошта се називају botnet мрежама. Слање нежељене поште из botnet мрежа постаје све већи проблем и неопходно је минимизирање могућности злоупотребе од стране злонамерних корисника инсталирањем антиврусних софтвера.

Домаћи оператори су упозорили Републичку агенцију за електронске комуникације на повећањеброја притужби страних оператора да се из мрежа наших оператора шаље spam у већем обиму и да су због тога делови адресног простора на Интернету, који су додељени Републици Србији и нашим интернет операторима дошли на такозване црне листе. Републичка агенција за електронске комуникације ће у наредном периоду,заједно са операторима,предузети мере у циљу сузбијања spama, апотребно је и да корисници са своје стране уложе труд како би заштитили податке на својим рачунарима и умањили могућност злоупотребе од стране злонамерних корисника.