Препорука РАТЕЛ-а поводом успоставе паралелних позива између два иста претплатника коришћењем услуге „позив на чекању“

18.11.2014.

Иако неочекивано, услуга „позив на чекању“ се може реализовати и између два претплатника који већ разговарају, што за последицу има два независно успостављена паралелна позива између истих претплатника. Ипак, оваква појава је најчешће резултат низа свесних активности на страни позивајућег и позваног претплатника.

Оператори јавне говорне услуге не могу да спрече успоставу паралелних позива између два иста претплатника без додатних техничких измена постојеће опреме. Међутим, успостава паралелних позива између два иста претплатника се догађа у занемарљивом броју и најчешће је последица ненамерне грешке претплатника, а инвестиције које би системски решиле овај проблем нису економски оправдане за операторе.

Стога је препорука РАТЕЛ-а, у циљу заштите права корисника, да оператори јавне говорне услуге јасно и недвосмислено обавесте кориснике о начину и условима коришћења услуге „позив на чекању“, као и о евентуалним додатним трошковима, који могу да буду проузроковани непознавањем функционалности наведене услуге.

Адресе на којима су оператори објавили упутства о активирању и деактивирању услуге „позив на чекању“ су следеће:

Оператор „Телеком Србија“

Оператор Telenor

Оператор Vip mobile