Пренос података и приступ Интернету путем мобилних телефона у ромингу

16. 06. 2011.

У жељи да грађанима Србије помогнемо да приликом путовања у иностранство трошкове коришћења мобилних телефона задрже у прихватљивим границама, објавили смо табеле тарифа за роминг сва три домаћа мобилна оператора. Међутим, модерни „Smart" телефони новијих генерација (као што су BlackBerry, iPhone и телефони који у себи имају инсталиране оперативне системе Android, Bada, Palm или Windows Mobile), садрже у себи апликације које захтевају везу са Интернетом (на пример, аутоматско ажурирање софтвера или аутоматску проверу електронске поште). На тај начин је могуће генерисање Интернет саобраћаја без знања власника телефона, а цене Интернет саобраћаја у ромингу се значајно разликују од цена националног саобраћаја.

Кад је реч о MMS порукама, у ромингу се наплаћују и долазне и одлазне MMS поруке, а поред цене за слање или пријем MMS поруке у складу са тарифним профилом корисника, наплаћује се и остварени пренос података, по условима и ценама за услугу преноса података у ромингу.

Због свега наведеног, а да би се избегли велики рачуни, грађанима препоручујемо:

1. да провере цене свих врста услуга мобилне телефоније у ромингу за земљу у коју путују, на сајту свог оператора,
2. да се из упутства добијеног приликом куповине свог „Smart" телефона детаљно упознају са свим његовим могућностима и начинима на које се искључују аутоматске процедуре,
3. да се за разјашњење свих питања и недоумица обрате корисничком сервису свог оператора,
4. да мрежу на коју ће се у страној земљи прикључити бирају ручно (сваки мобилни телефон има могућност аутоматског и ручног избора мреже), у складу са тарифама свог оператора за ту темљу.
Накнадно рекламирање високог рачуна није могуће, јер домаћи оператор плаћа услуге остварене у ромингу страном оператору у чијој мрежи је остварен саобраћај.

Сви домаћи оператори мобилне телефоније су на своје сајтове поставили упозорења и упутства везана за коришћење „Smart" телефона у иностранству:

MTS: http://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (кликните на таб: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIP: http://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html