Ометачи сигнала мобилне телефоније

Телекомуникациони оператори мобилне телефоније своју делатност обављају у складу са Лиценцом за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне телекомуникационе мреже у складу са стандардима GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000. Лиценцa даje операторима мобилне телефоније могућност пружања прецизно дефинисаних сервиса и услуга, али и намеће обавезу да крајњем кориснику обезбеде одговарајући квалитет услуга.У складу са Планом намене и Планом расподеле фреквенција сваком од оператора су додељени фреквенцијски опсези за GSM, GSM1800 и UMTS/IMT-2000 мрежу. У Табели 1. је дат преглед фреквенцијских опсега по мрежама, дефинисан Планом намене.

МРЕЖА/СТАНДАРД

ОПСЕЗИ

GSM

890-915 / 935-960MHz

GSM1800

1710-1785 / 1805-1880MHz

UMTS/IMT-2000

1885-1920 / 1920-1980 / 2110-2170MHz

Табела 1. Преглед фреквенцијских опсега по мрежама

Према важећој евиденцији Републичке агенције за електронске комуникације, мобилни оператори Телеком Србија, Telenor и Vip mobile поседују више од 10.000 дозвола за базне станице у оквиру својих мрежа на територији Републике Србије. Параметри мреже се стално контролишу, како од стране мобилних оператора, тако и од стране РАТЕЛ-а.

Квалитет услуга које се пружају корисницима зависи од самих оператора и њихове мреже, али и од других фактора. Може се, на пример, десити да деградација квалитета услуга буде последица сметњи које потичу од недозвољеног или неправилног рада радио-станица које нису део телекомуникационе мреже мобилног оператора. Проблем се јавља када друге радио-станице користе фреквенцијске опсеге намењене мобилним операторима и на тај начин угрожавају функционисање мобилне телекомуникационе мреже. Наиме, опрема коју користе мобилни оператори има велику осетљивост и могућност регистровања сигнала изузетно малог нивоа, који могу долазити са великих удаљености. Реч је о опреми прилагођеној пријему сигнала које емитују мобилни телефони, који спадају у уређаје мале снаге и могу се налазити километрима далеко од базне станице. Међутим, због ових карактеристика базне станице су осетљиве и на ометајуће сигнале, који такође могу бити ниског нивоа и допирати од удаљених извора.

Досадашња искуства РАТЕЛ-а су показала да, осим уређаја који су намењени ометању пријема GSM и UMTS сигнала, и други уређаји који се налазе у свакодневној употреби могу стварати проблеме у раду мобилне телекомуникационе мреже и деградирати квалитет сервиса који се испоручује крајњем кориснику. Заједничко за све ове уређаје је да користе фреквенције које су додељене мобилним операторима и да им, емитујући сигнал на овим фреквенцијама, стварају сметњу, која се на страни корисника манифестује као немогућност успоставе везе и/или прекид успостављене везе... У наставку текста је дат кратак опис уређаја који се најчешће јављају као извор сметње мобилним операторима.

1.Ометачи GSM/UMTS сигнала су уређаји чија је основна намена ометање пријема GSM/UMTS сигнала у простору где су постављени. Број уређаја овог типа је велики, а неки модели су приказани на Слици 1.

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

2.Уређаји намењени тржишту Сједињених Америчких Држава и Канаде функционишу у складу са америчким стандардима, који се разликују од европских. Употреба ових уређаја у европским земљама може довести до појаве ометања сигнала мобилних оператора, јер се радне фреквенције једног броја ових уређаја поклапају са фреквенцијама додељеним мобилним оператерима. Од ових уређаја, најприсутнији и најчешћи узрочници сметњи су бежични телефони, беби монитори и бежичне камере.

Бежични телефони, у складу са стандардом DECT 6.0,су уређаји намењени искључиво тржишту САД и Канаде. DECT 6.0 представља амерички стандард за дигиталну бежичну комуникацију и разликује се од европског стандарда, који се означава као DECT. На Слици 2. су приказани неки од модела PanasonicDECT 6.0 телефона. Сваки од ових телефона на себи има ознаку DECT 6.0 и на тај начин се лако препознаје и разликује од европских DECT телефона.

Слика 2. Три модела Panasonic DECT 6.0 телефона

- Беби монитори су уређаји познати и као беби аларми. Технички гледано, представљају радио-системе који се састоје од предајника са микрофоном и/или видео камером и пријемника са звучником и/или монитором. Предајник је део уређаја који се налази код бебе, док се пријемник налази код особе која чува бебу. Уколико су намењени америчком тржишту, беби монитори су реализовани тако да предајник и пријемник остварују везу на фреквенцијама које користе мобилни оператори у Европи. На Слици 3. су приказани неки од типова беби монитора.

Слика 3. Три модела беби монитора

Бежичне камере такође могу бити извор сметње мобилним операторима. Постоји већи број уређаја овог типа, а један од модела је приказан на Слици 4.

Слика 4. Бежична камера

Бежични телефони, беби монитори и бежичне видео камере су само неки од уређаја који, уколико се увезу из САД или Канаде, могу да створе сметње мобилним операторима, због некомпатибилности америчких и европских стандарда. Одговарајући уређаји, али намењени европском тржишту, могу да се купити у Србији, и то је један од начина да се избегне потенцијално ометање других система.

Фреквенцијски опсези наведени у Табели 1 су Планом намене и Планом расподеле фреквенција намењени искључиво мобилним операторима, и ниједан други уређај не сме користити фреквенције из тих опсега. Ометачи GSM/UMTS сигнала, бежични телефони, беби монитори, видео камере или било који други уређаји који користе неку од фреквенција из опсега намењених мобилним операторима, сматрају се радио-станицама без дозволе и лица која их поседују подлежу одредбама Закона о електронским комуникацијама.

Мере предострожности за кориснике

Пре куповине и пуштања у рад електричних бежичних уређаја, неопходно је проверити усклађеност њихове радне фреквенције са Планом намене, да би се избегли набавка и коришћење уређаја који раде у фреквенцијским опсезима који им нису намењени и који зато стварају сметње другим уређајима и системима.

Посебну пажњу треба обратити приликом куповине уређаја у другим земљама, због постојања разлике у расподели фреквенцијских опсега и стандардима који се примењују.