Обавештења за кориснике у вези са употребом антенских појачавача

 

Републичкој Агенцији за електронске комуникације (у даљем тексту: РАТЕЛ), грађани учестало подносе приговоре на сметње у пријему радиодифузно емитованих радијских и телевизијских програма. У приговорима се као узроци сметњи наводе сигнали блиско постављених радио-станица, које раде у оквиру мрежа телекомуникационих оператора. У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/2010, у даљем тексту: ЗЕК) и Правилником о начину контроле радио-фреквенцијског спектра, обављања техничког прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник РС“, број 60/2011, у даљем тексту: Правилник), РАТЕЛ врши истраживање пријављених сметњи за сваки случај посебно. У случају када резултати истраживања покажу да је непосредни узрок сметњи заиста радио-станица која емитује у непосредној близини, РАТЕЛ поступа у складу са горенаведеним Законом и Правилником.

Свеобухватно истраживање узрока штетних сметњи укључује и проверу нивоа пријемног сигнала, односно квалитета телевизијских и радиодифузних емисија на месту пријема. Радиодифузни емитер је дужан да обезбеди прописан квалитет сигнала у жељеној зони сервиса, у складу са одговарајућим прописима и нормама. Међутим, постоје подручја у Републици Србији где тај ниво није задовољен од стране емитера различитих категорија, због чега крајњи корисници прибегавају употреби антенских појачавача. Антенске појачаваче крајњи корисници користе и да би пратили програме удаљених радиодифузних станица које нису ни предвиђене да покрију одређено подручје. Такође се дешава да корисник повеже два или више телевизијских пријемника на исту антену, што додатно слаби пријемни сигнал, тако да појачавач служи да омогући задовољавајући пријем свим пријемницима.

Антенски појачавач има функцију да подигне ниво жељеног пријемног сигнала и омогући задовољавајући квалитет програма, у срединама где нема блиских извора електромагнетног зрачења. Међутим, уколико се користи појачавач неквалитетне израде, неодговарајућих техничких карактеристика, неадекватне имуности на електромагнетске сметње, или појачавач са широким пропусним опсегом, он сам, када се нађе у блиском електромагнетном пољу, а због својих неодговарајућих карактеристика, генерише нежељене високофреквентне сигнале који могу знатно да надјачају користан сигнал и потпуно онемогуће пријем програма. Дакле, без употребе појачавача, не би ни дошло до описане појаве, коју крајњи корисници називају „сметњом“.

Поред наведеног, појачавачи који због неодговарајућих карактеристика генеришу радио-сметње, могу врло често да буду извор сметњи другим радио-станицама, односно телекомуникационим уређајима и системима.У складу са горенаведеним, корисници треба да буду веома опрезни при куповини и коришћењу појачавача. Најбоље је да то препусте стручним лицима, јер у супротном, РАТЕЛ не може да им гарантује несметан пријем програма на било којој локацији.