Рател

Ratel

Јавне консултације

Јавне консултације о Нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHFопсега (216-230 MHz) за територију Републике Србије

Јавни позив


Јавни позив операторима заинтересовним за коришћење радио-фреквенција из радио-фреквенцијског опсега 470-790 MHz (дигитална телевизија - четврти и пети мултиплекс)

Квартални прегледи тржишта електронских комуникација

Мобилна телефонија - покривеност сигналом

Информациона безбедност